• Danh từ

    kí hiệu di chuyển quanh màn hình máy tính theo sự điều khiển chuột của người dùng
    di chuyển con trỏ đến vị trí cần kích chuột

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X