• Danh từ

    thanh, rầm hoặc một kết cấu chịu lực khác, một đầu được kẹp chặt, còn đầu kia để tự do.
    phần chìa ra của nhà hoặc công trình dùng để làm trụ đỡ cho các bộ phận khác, hoặc có khi chỉ để làm trang trí.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X