• Danh từ

    tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, tổ chức, sắp xếp các ngữ liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác, chủ yếu phục vụ các công tác nghiên cứu và xử lí ngôn ngữ tự nhiên.
    Đồng nghĩa: siêu tập ngữ liệu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X