• Danh từ

  (Thông tục) dương vật của trẻ con.
  Đồng nghĩa: chim
  (Khẩu ngữ) đứa con trai còn bé
  cu Tí
  thằng cu
  (Khẩu ngữ) từ dùng kèm sau một số danh từ chỉ người để gọi thân mật người nông dân có con trai đầu lòng còn bé
  bố cu
  anh cu, chị cu

  Danh từ

  xem cu cu
  
  (Phương ngữ) bồ câu
  chuồng cu
  kí hiệu hoá học của nguyên tố đồng (L: cuprum).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X