• Động từ

  (Khẩu ngữ) đi bộ một mạch, vẻ vất vả
  không có xe, phải cuốc bộ về nhà
  Đồng nghĩa: kéo bộ, lội bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X