• phần ở gần điểm giới hạn, chỗ hoặc lúc sắp kết thúc
  nhà ở cuối phố
  đêm cuối năm
  theo dõi từ đầu tới cuối bộ phim
  Đồng nghĩa: chót
  Trái nghĩa: đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X