• Động từ

    (Khẩu ngữ) thu nhặt mọi thứ để rời bỏ đi hẳn (hàm ý khinh)
    cuốn gói chuồn thẳng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X