• Danh từ

  cuộc chiến tranh hoặc cuộc chiến đấu, đấu tranh (nói tắt)
  cuộc chiến ngày càng ác liệt
  cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỉ
  cuộc cạnh tranh giữa các thành phần khác nhau có cùng môi trường hoạt động
  cuộc chiến giành giật thị trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X