• Động từ

  làm cho vật có hình tấm hoặc hình sợi thu thật gọn lại bằng cách lăn hoặc quấn thành nhiều vòng trên bản thân nó
  cuộn tấm bạt lại
  sợi dây cáp đã được cuộn tròn
  Đồng nghĩa: cuốn, vấn
  thu gọn thân hình lại
  rắn cuộn mình
  con mèo nằm cuộn tròn trên ghế
  chuyển động dồn dập hết lớp này đến lớp khác
  khói cuộn lên từng đụn
  dòng sông cuộn sóng

  Danh từ

  từ chỉ từng đơn vị vật hình tấm hoặc hình sợi đã được cuộn lại
  cuộn chỉ
  một cuộn giấy
  bộ phim có mười cuộn
  từng lớp của một vật đang cuộn lên
  từng cuộn khói đen bốc lên
  cuộn nước xoáy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X