• Động từ

    cung cấp một cách tốn kém các thức ăn, vật dùng, do bị bắt buộc
    bọn ác ôn bắt dân làng cung đốn rượu thịt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X