• Danh từ

  (Từ cũ) cung vua ở, được canh phòng cẩn mật (nói kháI quát)
  không được tự do ra vào nơi cung cấm
  Đồng nghĩa: cấm cung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X