• Động từ

  làm cho có thứ cần để sử dụng
  cung cấp lương thực
  cung cấp nhân lực
  cung cấp thông tin
  phân phối vật phẩm tiêu dùng theo tiêu chuẩn định lượng (trong tình hình sản xuất thiếu, không đủ thoả mãn nhu cầu tiêu dùng)
  bán với giá cung cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X