• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) như cung trăng
  "Cũng có kẻ màn loan trướng huệ, Những cậy mình cung quế Hằng Nga." (CH)
  như tiêu phòng
  "Trong cung quế âm thầm chiếc bóng, Đêm năm canh trông ngóng lần lần." (CO)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X