• Danh từ

    (Từ cũ, Ít dùng) nhà cửa to đẹp, thường là nơi ở của vua chúa
    cung thất tráng lệ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X