• Tính từ

    (Khẩu ngữ) lắm lời một cách quá quắt
    dài mồm ra cãi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X