• Tính từ

  (Khẩu ngữ, Ít dùng) không khẩn trương, kéo dài mất nhiều thời gian
  nhanh lên, cứ dàng dênh mãi thế!
  Đồng nghĩa: dềnh dang, dềnh dàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X