• Danh từ

    quần chúng nhân dân (nói tổng quát)
    được dân chúng hoan nghênh

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X