• Danh từ

  chế độ dân chủ hoặc quyền dân chủ (nói tắt)
  nhà nước dân chủ
  đấu tranh đòi dân chủ
  phát huy dân chủ

  Tính từ

  có tính chất của chế độ dân chủ, toàn dân có quyền tham dự việc nước hoặc tự do phát biểu ý kiến về việc nước
  quyền tự do dân chủ
  (phương thức công tác) tôn trọng quyền tự do dân chủ, không quan liêu độc đoán
  tác phong dân chủ
  thảo luận trên tinh thần dân chủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X