• Danh từ

  (Từ cũ, Ít dùng) người dân thôn quê (nói khái quát)
  "Bẩm rằng: Dân dã chúng tôi, Tấm lòng xin ngỏ, chút lời xin thưa." (NĐM)

  Tính từ

  có tính chất mộc mạc, chất phác của người dân quê, của nơi thôn dã
  món ăn dân dã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X