• Danh từ

  tên gọi các cộng đồng người hình thành trong lịch sử ở những giai đoạn phát triển khác nhau
  dân tộc Kinh
  đoàn kết các dân tộc anh em
  tên gọi những cộng đồng người có chung một ngôn ngữ, một lãnh thổ, một nền kinh tế và một truyền thống văn hoá
  dân tộc Việt Nam
  cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
  (Khẩu ngữ) dân tộc thiểu số (nói tắt)
  học sinh người dân tộc
  đồng bào dân tộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X