• Danh từ

  nước dãi (nói tắt)
  thèm nhỏ dãi

  Động từ

  phơi cả bề mặt ra ngoài trời để cho nắng, gió, sương... tác động vào
  dãi nắng
  "Bấy chầy dãi nguyệt, dầu hoa, Mười phần xuân có gầy ba bốn phần." (TKiều)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X