• Động từ

  tự hạn chế ở mức tối thiểu trong việc chi dùng
  chi tiêu rất dè sẻn
  Đồng nghĩa: sẻn, sẻn so, tằn tiện, tùng tiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X