• Động từ

  giúp cho vận động di chuyển được bằng cách để cho dựa vào mình và đưa đi
  dìu người ốm vào phòng
  ca nô dìu thuyền vào bờ
  giúp đỡ cho tiến lên được theo cùng một hướng với mình
  thợ cũ dìu dắt thợ mới
  Đồng nghĩa: dắt dìu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X