• Kết từ

  dù có thế nào thì sự tình cũng cứ hiển nhiên như thế, cũng đã xảy ra rồi
  dù sao cũng không nên làm thế
  "Dù sao bình đã vỡ rồi, Lấy thân mà trả nợ đời cho xong!" (TKiều)
  Đồng nghĩa: dẫu sao, nói gì thì nói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X