• Động từ

  lưỡng lự, chưa quyết định dứt khoát xem nên đi hay nên ở
  "Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt, Đi thì cũng dở ở không xong." (HXHương; 35)
  Đồng nghĩa: chùng chình, dùng dắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X