• Tính từ

  có dũng khí, dám đương đầu với khó khăn và nguy hiểm
  dũng cảm nhận khuyết điểm
  Đồng nghĩa: anh dũng, can đảm, gan dạ
  Trái nghĩa: hèn, hèn nhát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X