• Danh từ

    cây nhỡ cùng họ với hồi, lá to, dài, hoa màu trắng, thơm, thường trồng làm cảnh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X