• Danh từ

  dấu ‘.’ dùng khi viết chữ hoặc để đặt ở cuối câu
  chữ i có dấu chấm ở trên đầu
  sau dấu chấm phải viết hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X