• chịu đựng nhiều nỗi gian lao vất vả trong cuộc sống..
    Đồng nghĩa: dãi gió dầm mưa, dãi nắng dầm mưa, dầm mưa dãi gió

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X