• Phụ từ

  từ biểu thị cách thức diễn biến, phát triển dần dần từng bước một (của một quá trình, một sự việc)
  việc đó để dần dà sẽ tính
  trước còn lạ, dần dà rồi cũng quen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X