• Động từ

  cùng đi để đưa đến nơi nào đó
  dẫn con đi chơi
  đi trước để dẫn đường
  làm cho di chuyển theo một đường, một hướng nào đó
  cầu thủ dẫn bóng
  ống dẫn dầu
  con đường dẫn ra bờ sông
  đưa lễ vật đi đến nơi nào đó theo nghi thức nhất định trong các cuộc tế lễ, cưới xin
  dẫn lễ vật sang nhà gái
  đưa ra lời nào đó kèm theo sau lời của bản thân mình để làm bằng, để chứng minh
  dẫn nhiều thí dụ
  sách đã dẫn
  (Khẩu ngữ) dẫn điểm (nói tắt)
  đội nhà đang dẫn trước với tỉ số 3 - 2

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X