• Động từ

    dẫn cho chảy ra bằng ống nhỏ (từ thường dùng trong ngành y)
    chích và lấy mủ ra bằng ống dẫn lưu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X