• Động từ

    (Khẩu ngữ) đi quá chậm chạp, như kiểu đi trong khi dẫn rượu
    "Ông, một tay cầm ô ngay ngắn, một tay vung vẩy dịp dàng với bước chân dẫn rượu." (TrTiêu; 2)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X