• Động từ

  (Khẩu ngữ) tự đưa mình đến (thường là chỗ khó khăn, nguy hiểm)
  tự dẫn thân vào hang cọp
  Đồng nghĩa: dẫn xác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X