• Động từ

  chuyển từ trạng thái ngủ sang trạng thái thức
  thức khuya dậy sớm
  ngủ say, gọi mãi không dậy
  chuyển từ tư thế nằm sang tư thế ngồi, hay từ tư thế nằm hoặc ngồi sang tư thế đứng
  lóp ngóp bò dậy
  còn mệt nhưng cố gượng dậy
  đứng dậy
  chuyển từ trạng thái không có những biểu hiện rõ rệt của sự tồn tại sang trạng thái có những biểu hiện rõ rệt (nói về cái gì nổi lên, rực lên, bốc lên, v.v.)
  mùi hành mỡ dậy lên thơm nức
  biển Đông dậy sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X