• Tính từ

    (Phương ngữ) như dễ (nhưng thường dùng trong câu có ý phủ định)
    việc này, không dễ dầu gì mà làm được

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X