• Phụ từ

  rất có thể
  dễ thường phải mai trời mới tạnh
  dễ thường anh ta chưa biết nên mới nói thế
  Đồng nghĩa: có lẽ
  như chẳng lẽ
  dễ thường mẹ lại không thương con hay sao?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X