• Động từ

    dệt bằng cách dùng một loại kim đặc biệt để lồng sợi vào nhau kết thành tấm
    quần áo dệt kim

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X