• Danh từ

  chất lỏng trong cơ thể
  tràn dịch màng phổi

  Danh từ

  tình trạng bệnh lây lan truyền rộng trong một thời gian
  vùng có dịch cúm
  tiêm phòng dịch

  Động từ

  chuyển đổi vị trí trong khoảng rất ngắn
  dịch từng bước một
  kê dịch cái tủ sang bên phải một chút
  Đồng nghĩa: nhích, xê, xích, xịch

  Động từ

  chuyển nội dung diễn đạt từ ngôn ngữ (hoặc hệ thống tín hiệu) này sang ngôn ngữ (hoặc hệ thống tín hiệu) khác
  dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt
  dịch mật mã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X