• Danh từ

  cây to cùng họ với bứa, quả hình trứng, có vị chua, ăn được, hạt có dầu
  nướng dọc để nấu canh chua

  Danh từ

  cuống lá dài và thẳng của một số loại cây
  dọc khoai nước
  dọc đu đủ
  vật có hình giống như cuống
  cân treo trên dọc gỗ (đòn thẳng bằng gỗ)
  dọc tẩu

  Tính từ

  theo chiều dài
  nhà ở dọc hai bên quốc lộ
  bóng đã ra ngoài đường biên dọc
  Trái nghĩa: ngang
  theo quan hệ từ trên xuống dưới, trong hệ thống tổ chức
  các tổ chức ngành dọc
  sự chỉ đạo dọc

  Danh từ

  (Phương ngữ) tập hợp gồm nhiều cái nối tiếp nhau thành hàng dài
  xe hơi đậu một dọc dài
  mấy dọc quần áo phơi ngoài sân
  Đồng nghĩa: dãy, dây, hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X