• Danh từ

  vật nặng buộc vào đầu dưới sợi dây (gọi là dây dọi), dùng để xác định phương thẳng đứng
  quả dọi

  Động từ

  (Phương ngữ) làm cho một vật rắn này đập mạnh xuống một vật rắn khác
  dọi đồng xu xuống nền gạch
  đánh đáo dọi
  Đồng nghĩa: chọi

  Động từ

  làm cho kín lại chỗ mái bị hở, bị dột
  tranh thủ dọi lại mái bếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X