• Động từ

  (Phương ngữ) dùng dằng, lưỡng lự
  còn dục dặc, chưa dám quyết
  thái độ dục dặc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X