• Động từ

  có ý thức hướng hành động nhằm vào mục đích riêng ẩn kín nào đó (thường là không tốt)
  dụng tâm hại người
  Đồng nghĩa: chủ tâm, chủ ý, dụng ý
  (Ít dùng) để hết tâm trí vào làm việc gì
  dụng tâm vào việc đèn sách
  Đồng nghĩa: chú tâm

  Danh từ

  ý thức nhằm vào mục đích riêng ẩn kín nào đó trong hành động (nói về việc có quan hệ đến người khác)
  nói sai với dụng tâm vu cáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X