• Danh từ

  điều coi như đã biết trước, được dựa vào để tìm những cái chưa biết trong bài toán
  dựa vào các dữ kiện đã cho để tìm ra đáp số
  điều được thừa nhận hoặc đã biết, được dựa vào để lập luận, để nghiên cứu, tìm tòi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X