• Tính từ

    được bầu ra nhằm bổ sung khi khuyết người chính thức
    đại biểu dự khuyết

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X