• Động từ

  tính toán trước những khoản thu chi về tài chính
  công tác dự toán thu chi

  Danh từ

  bản dự toán
  lập dự toán
  hạn chế các khoản chi ngoài dự toán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X