• Động từ

  đặt cho sát vào vật gì để có được thế vững
  đứng dựa cửa
  dựa thang vào tường
  Đồng nghĩa: tựa
  nhờ vào ai hoặc cái gì để có được sức mạnh, để hoạt động có hiệu quả
  dựa vào sức mình là chính
  dựa thế cha làm càn
  Đồng nghĩa: nương tựa
  hướng theo cái có sẵn để có được thành công khi làm việc gì
  vẽ dựa theo mẫu
  dựa vào tình hình thực tế mà định liệu
  thầy bói nói dựa (tng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X