• Danh từ

    danh từ dùng để gọi tên chung những sự vật thuộc cùng một loại
    'cây', 'gà', 'bệnh' là những danh từ chung

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X