• Động từ

  chuyển động qua lại hai bên một vị trí cân bằng
  con lắc dao động
  xê xích trong một giới hạn nào đó
  thời hạn dao động từ 1 tuần đến 10 ngày
  mất thế ổn định về tinh thần, tư tưởng, dẫn đến dễ thay đổi ý kiến
  tư tưởng dao động
  dao động trước khó khăn
  Đồng nghĩa: chao đảo, động dao, nao núng, ngả nghiêng
  Trái nghĩa: kiên định

  Danh từ

  những quá trình sau một khoảng thời gian bằng nhau hoặc gần bằng nhau lại lặp lại đúng hoặc gần đúng như cũ (nói tổng quát)
  dao động điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X