• Danh từ

    dao lưỡi lớn, dùng được nhiều việc như cắt, thái, băm, chặt, chẻ, v.v..

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X